messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
folder ประกาศราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถนนเพชรเกษม แยกซ้าย ซอย 2 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณในก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวีและฝาตระแกรงเหล็ก ซอยจ่าเหวียง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงงานกาหยูหมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 4 แม่หัด หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ ซอยขวางกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ แยกเข้าซอย 1,2,3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อส่งน้ำ ขนาดPVC⌀8นิ้วชนิดบานหัว ความหนา 8.5ชั้น ยาว 540.00 เมตร ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ ซอยขวางกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลส์ แยกเข้าซอย 1,2,3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง เผยแพร่ราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด แยกซ้ายบ้านลุงมล หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง ราคาอ้างอิง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1