messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
account_box กองการศึกษา
นายภานุวัฒน์ ปาละมุล
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวิภา ธนบัตร
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจารุภา รัตนเทพี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอรนิชา วิชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริมา ปิสาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสายฝน สุวรรณี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณิสา เพชรวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก