เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 โทร/โทรสาร : 077-826809ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 249
account_box กองการศึกษา
นายณัฐพร ดวงแป้น
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายณัฐพร ดวงแป้น
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวิภา ธนบัตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางวิภา ธนบัตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวจารุภา รัตนเทพี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวจารุภา รัตนเทพี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอรนิชา วิชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอรนิชา วิชิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริมา ปิสาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิริมา ปิสาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสายฝน สุวรรณี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสายฝน สุวรรณี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณิสา เพชรวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณิสา เพชรวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร