เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 โทร/โทรสาร : 077-826809ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 220
account_box กองช่าง
นายอธิวัฒน์ ผุสดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-724-5859
นายอธิวัฒน์ ผุสดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-724-5859
นายสุขโข สัตยวิจิตร
นักบริหารงานช่าง
นายสุขโข สัตยวิจิตร
นักบริหารงานช่าง
นายประยุทธ วิลัยศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายประยุทธ วิลัยศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายถาวร สุขช่วย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายถาวร สุขช่วย
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางศิริพร เช้าวังเย็น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางศิริพร เช้าวังเย็น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวศรีสุดา จูงศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศรีสุดา จูงศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์ ศรีคง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมศักดิ์ ศรีคง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสนธยา วงค์กลาง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสนธยา วงค์กลาง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายนิพน ขาวเขาอ้อ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายนิพน ขาวเขาอ้อ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายพรประสิทธิ์ ล้านเกตุบุตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายพรประสิทธิ์ ล้านเกตุบุตร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายอุดม นันทแจ้ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอุดม นันทแจ้ง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายศราวุธ ศรีม่วง
พนักงานขับรถยนต์
นายศราวุธ ศรีม่วง
พนักงานขับรถยนต์
นายธนวัฒน์ ทวารา
พนักงานขับรถยนต์
นายธนวัฒน์ ทวารา
พนักงานขับรถยนต์
นายอุดมศักดิ์ ล้านเกตุบุตร
คนงานผลิตน้ำประปา
นายอุดมศักดิ์ ล้านเกตุบุตร
คนงานผลิตน้ำประปา
นายวิชาญ ทิวคง
คนงานผลิตน้ำประปา
นายวิชาญ ทิวคง
คนงานผลิตน้ำประปา
นายสุเตือน เวศรินทร์
คนงานทั่วไป
นายสุเตือน เวศรินทร์
คนงานทั่วไป
นายณัฐวุฒิ วงค์กลาง
คนงานทั่วไป
นายณัฐวุฒิ วงค์กลาง
คนงานทั่วไป
นายวิโรจน์ หัสทน
คนงานทั่วไป
นายวิโรจน์ หัสทน
คนงานทั่วไป
นายอมร เพ็ชรฉิม
คนงานทั่วไป
นายอมร เพ็ชรฉิม
คนงานทั่วไป
นายไช เชื้อกล้า
คนงานทั่วไป
นายไช เชื้อกล้า
คนงานทั่วไป
นายวีระพล ยืนยง
คนงานทั่วไป
นายวีระพล ยืนยง
คนงานทั่วไป
นายต้นตระการ จุลเขตต์
คนงานทั่วไป
นายต้นตระการ จุลเขตต์
คนงานทั่วไป
นายวีรวุฒิ วั่นโทน
คนงานทั่วไป
นายวีรวุฒิ วั่นโทน
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร