messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09:00-12:00น. กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางอน ให้บริการฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัข-แมว สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ณ ศูนย์เรียนรู้เทศบาลตำบลบางนอน(โรงคลุมหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน) *************************** ????ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง ปรับเปลี่ยนแผนการให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัข-แมว เนื่องจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองขอปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติงาน ในรอบวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เปลี่ยนเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
ผู้โพส : admin