messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา-ซอยบำรุงสถาน 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภักดี หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดอื่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเอกศิลป์ราษฎร์-ซอยบำรุงสถาน 3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้ายซอย 4) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวีและฝาตะแกรงเหล็ก ซอยจ่าเหวียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงงานกาหยู หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทรายทอง (รอบสระน้ำ) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองแลนด์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดตอนบนรางวี ถนนหมู่บ้านระนองฮิลล์ (แยกขวาซอย 2) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยถนนหมู่บ้านระนองฮิลล์ (แยกซ้าย) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดฝาตะแกรงเหล็ก ซอยถนนหมู่บ้านระนองฮิลล์ (แยกซ้าย) หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทอง(แยกขวา) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางปิดฝาตะแกรงเหล็ก ซอยแม่หนู (แยกขวาด้านล่าง) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเสวก (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาย 3 (แยกซ้ายซอย 2) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 3 (ซอยบ่อนไก่แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมาไม่ขับ (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ก่อสร้างทางลาดผู้พิการ ป้ายลานจอดรถ พื้นที่เซฟโซน สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองแลนด์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed รถยนต์บรรทุกพร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้ายซอย 4) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด ตอนบนรางวี ถนนระนองธานี หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเสวก (แยกขวา) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้ายซอย 5) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยโรงงานกาหยู หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิด ตอนบนรางวี ซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้ายซอย 3) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบชนิดบูมยาว (Hydraulic Excavator)
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดอื่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยโรงงานกาหยู หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 263
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (สำนักปลัดเทศบาล)
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
1 - 33 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1