เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


สถิติ sitemap
วันนี้ 159
เดือนนี้5,155
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)35,753
ทั้งหมด 140,660

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและไหว้พระสวดมนต์ ทุกวันจันทร์ เวลา 08.00 น. [19 กุมภาพันธ์ 2567]
No Gift Policy [28 ธันวาคม 2566]
เทศบาลตำบลบางนอนขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ ริมคลองวัดวารีบรรพต(วัดบางนอน) ตั้งแต่เวลา16:00 น.เป็นต้นไป [15 พฤศจิกายน 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน ร่วมกับผู้ปกครอง ประชาชน ทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรม และร่วมกิจกรรมกิจอาสาทำความสะอาดวัดวารีบรรพต เพื่อน้อมรำลึกในพระคุณของแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566... [17 สิงหาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขายทอดตลาดขยะมูลฝอยและขยะตกค้างสะสมของเทศบาลตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 6/2567
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประชาสัมพันธ์ คลีนิคมูลนิธิเกะาลันตา ออกหนาวยทำหมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

folder ประกาศราคากลาง

share เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
บุคลากรภายใน
share ผู้บริหารองค์กร
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายภานุวัฒน์ ปาละมุล
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-094-3982
นายภานุวัฒน์ ปาละมุล
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-094-3982
จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
image จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview2
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ