ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 โทร/โทรสาร : 077-826809 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 077-880896 E-mail : bangnon2012@hotmail.co.th เว็บไซต์ : https://www.bangnoncity.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 โทร/โทรสาร : 077-826809 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 077-880896 E-mail : bangnon2012@hotmail.co.th เว็บไซต์ : https://www.bangnoncity.go.th/ ../add_file/สำนักงานเทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 โทร/โทรสาร : 077-826809 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 077-880896 E-mail : bangnon2012@hotmail.co.th เว็บไซต์ : https://www.bangnoncity.go.th/
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : เป้าประสงค์ (พันธกิจ) 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 2. ปรับปรุงและพัฒนาการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดศึกษาของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดี 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เป้าประสงค์ (พันธกิจ) 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 2. ปรับปรุงและพัฒนาการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดศึกษาของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดี 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ../add_file/เป้าประสงค์ (พันธกิจ) 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 2. ปรับปรุงและพัฒนาการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดศึกษาของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดี 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : ๑. ชื่อบ้าน (ชื่อปัจจุบัน) "บ้านบางนอน” ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๒. ที่ตั้ง หรืออาณาเขต ทิศเหนือ จด บ้านทรายแดง ทิศใต้ จด บ้านบางริ้น ทิศตะวันออก จด บ้านบางพระ ทิศตะวันตก จด บ้านปากน้ำ ๒. ประวัติความเป็นมา(หรือเรื่องเล่า) ข้อมูลที่ ๑ เมื่อสมัยก่อนได้มีคนมาทำเหมืองแร่ในหมู่บ้านบางนอน จำนวนหลายเหมืองด้วยกันเพราะมีสายแร่ดีบุกดีอยู่เป็นจำนวนมากอยู่มาวันหนึ่งได้พบพระรูปหนึ่งอยู่ในรางเหมืองแร่ เป็นปางพระพุทธไศยาสน์หรือพระนอน การที่ขุดได้พระนอนครั้งนี้ประชาชนเข้าใจว่าคงจะเป็นนิมิตหมายที่ดีพระองค์นี้คงจะเป็นสิริมงคลในหมู่บ้านเป็นแน่แท้จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านบางนอน ตามที่ไปพบพระพุทธไศยาสน์หรือพระนอนในครั้งนั้น ต่อมาหลวงพ่อดวนมาสร้างวัดก็ได้หล่อ พระนอนองค์ใหญ่แทนพระนอนองค์เล็กที่ขุดพบในครั้งนั้น พระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐ์สถานอยู่ที่วัดบางนอน(วัดวารีบรรพต) ถึงปัจจุบัน ข้อมูลที่ ๒ สมัยก่อนการสัญจรไปมาต้องอาศัยการเดินทางเท้าหรือทางเรือการเดินเท้าจากเมืองระนองเพื่อไปที่หมู่บ้านเขาทะลุหรือจากเขาทะลุมาเมืองระนองใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ วัน เมื่อมาถึงหมู่บ้านบางนอน (บางหมายถึงคลอง) มืดพอดี จำต้องพักค้างคืนรุ่งเช้าจึงออกเดินทางต่อ จึงเรียกว่า "บางนอน” ๓. การพัฒนาการของบ้าน การพัฒนาในยุคก่อนมีประชาชนในหมู่บ้านไม่กี่ครัวเรือนอยู่กันในลักษณะเป็นพี่น้องเสีย ส่วนใหญ่ พี่ ๆ น้องๆ อยู่กันอย่างมีความสุข การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านเป็นทางเท้าจากบ้านนี้ เดินไปบ้านโน้น ต่อมาเมื่อสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีเงินผันมา ทำถนนเข้าหมู่บ้าน ต่อมาได้ขยายเส้นทางต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และได้พัฒนาสิ่งต่าง ๆ เช่นน้ำประปา ถนน ไฟฟ้า โทรศัพท์ ๔. บุคคลสำคัญ หลวงพ่อดวน ผู้ที่เริ่มก่อสร้างวัดบางนอน พร้อมด้วยคุณพ่อไป่ จุลเขตต์ คุณพ่อประจวบ กลิ่นฟุ้ง ซึ่งทั้งสองคนท่านได้เสียชีวิตแล้ว และยังมีนางมาลี จุลเขตต์ นายถวิล เนยเนียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนพร้อมทั้งประชาชนทั่วไปที่ได้ร่วมใจกันสร้างวัดบางนอนขึ้นสมัยนั้นส่วนปัจจุบันก็มีนายบุญจริง แก้วนาบอน นายมนัส จุลเขตต์ ๕. สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) , บ้านหลุมถ่าน ๖. สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ วัดบางนอน มีหลวงปู่ทวดอันศักดิ์สิทธิ์ มีพระนอนที่สวยที่สุดและใหญ่มากองค์หนึ่ง ในภาคใต้ มีน้ำตกปุญญบาล น้ำตกฝายดาดพ่อตาที่อยู่ใกล้วัดบางนอน ซึ่งเป็นที่พักผ่อนในฤดูแล้ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๑. ชื่อบ้าน (ชื่อปัจจุบัน) "บ้านบางนอน” ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๒. ที่ตั้ง หรืออาณาเขต ทิศเหนือ จด บ้านทรายแดง ทิศใต้ จด บ้านบางริ้น ทิศตะวันออก จด บ้านบางพระ ทิศตะวันตก จด บ้านปากน้ำ ๒. ประวัติความเป็นมา(หรือเรื่องเล่า) ข้อมูลที่ ๑ เมื่อสมัยก่อนได้มีคนมาทำเหมืองแร่ในหมู่บ้านบางนอน จำนวนหลายเหมืองด้วยกันเพราะมีสายแร่ดีบุกดีอยู่เป็นจำนวนมากอยู่มาวันหนึ่งได้พบพระรูปหนึ่งอยู่ในรางเหมืองแร่ เป็นปางพระพุทธไศยาสน์หรือพระนอน การที่ขุดได้พระนอนครั้งนี้ประชาชนเข้าใจว่าคงจะเป็นนิมิตหมายที่ดีพระองค์นี้คงจะเป็นสิริมงคลในหมู่บ้านเป็นแน่แท้จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านบางนอน ตามที่ไปพบพระพุทธไศยาสน์หรือพระนอนในครั้งนั้น ต่อมาหลวงพ่อดวนมาสร้างวัดก็ได้หล่อ พระนอนองค์ใหญ่แทนพระนอนองค์เล็กที่ขุดพบในครั้งนั้น พระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐ์สถานอยู่ที่วัดบางนอน(วัดวารีบรรพต) ถึงปัจจุบัน ข้อมูลที่ ๒ สมัยก่อนการสัญจรไปมาต้องอาศัยการเดินทางเท้าหรือทางเรือการเดินเท้าจากเมืองระนองเพื่อไปที่หมู่บ้านเขาทะลุหรือจากเขาทะลุมาเมืองระนองใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ วัน เมื่อมาถึงหมู่บ้านบางนอน (บางหมายถึงคลอง) มืดพอดี จำต้องพักค้างคืนรุ่งเช้าจึงออกเดินทางต่อ จึงเรียกว่า "บางนอน” ๓. การพัฒนาการของบ้าน การพัฒนาในยุคก่อนมีประชาชนในหมู่บ้านไม่กี่ครัวเรือนอยู่กันในลักษณะเป็นพี่น้องเสีย ส่วนใหญ่ พี่ ๆ น้องๆ อยู่กันอย่างมีความสุข การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านเป็นทางเท้าจากบ้านนี้ เดินไปบ้านโน้น ต่อมาเมื่อสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีเงินผันมา ทำถนนเข้าหมู่บ้าน ต่อมาได้ขยายเส้นทางต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และได้พัฒนาสิ่งต่าง ๆ เช่นน้ำประปา ถนน ไฟฟ้า โทรศัพท์ ๔. บุคคลสำคัญ หลวงพ่อดวน ผู้ที่เริ่มก่อสร้างวัดบางนอน พร้อมด้วยคุณพ่อไป่ จุลเขตต์ คุณพ่อประจวบ กลิ่นฟุ้ง ซึ่งทั้งสองคนท่านได้เสียชีวิตแล้ว และยังมีนางมาลี จุลเขตต์ นายถวิล เนยเนียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนพร้อมทั้งประชาชนทั่วไปที่ได้ร่วมใจกันสร้างวัดบางนอนขึ้นสมัยนั้นส่วนปัจจุบันก็มีนายบุญจริง แก้วนาบอน นายมนัส จุลเขตต์ ๕. สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) , บ้านหลุมถ่าน ๖. สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ วัดบางนอน มีหลวงปู่ทวดอันศักดิ์สิทธิ์ มีพระนอนที่สวยที่สุดและใหญ่มากองค์หนึ่ง ในภาคใต้ มีน้ำตกปุญญบาล น้ำตกฝายดาดพ่อตาที่อยู่ใกล้วัดบางนอน ซึ่งเป็นที่พักผ่อนในฤดูแล้ง ../add_file/๑. ชื่อบ้าน (ชื่อปัจจุบัน) "บ้านบางนอน” ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๒. ที่ตั้ง หรืออาณาเขต ทิศเหนือ จด บ้านทรายแดง ทิศใต้ จด บ้านบางริ้น ทิศตะวันออก จด บ้านบางพระ ทิศตะวันตก จด บ้านปากน้ำ ๒. ประวัติความเป็นมา(หรือเรื่องเล่า) ข้อมูลที่ ๑ เมื่อสมัยก่อนได้มีคนมาทำเหมืองแร่ในหมู่บ้านบางนอน จำนวนหลายเหมืองด้วยกันเพราะมีสายแร่ดีบุกดีอยู่เป็นจำนวนมากอยู่มาวันหนึ่งได้พบพระรูปหนึ่งอยู่ในรางเหมืองแร่ เป็นปางพระพุทธไศยาสน์หรือพระนอน การที่ขุดได้พระนอนครั้งนี้ประชาชนเข้าใจว่าคงจะเป็นนิมิตหมายที่ดีพระองค์นี้คงจะเป็นสิริมงคลในหมู่บ้านเป็นแน่แท้จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านบางนอน ตามที่ไปพบพระพุทธไศยาสน์หรือพระนอนในครั้งนั้น ต่อมาหลวงพ่อดวนมาสร้างวัดก็ได้หล่อ พระนอนองค์ใหญ่แทนพระนอนองค์เล็กที่ขุดพบในครั้งนั้น พระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐ์สถานอยู่ที่วัดบางนอน(วัดวารีบรรพต) ถึงปัจจุบัน ข้อมูลที่ ๒ สมัยก่อนการสัญจรไปมาต้องอาศัยการเดินทางเท้าหรือทางเรือการเดินเท้าจากเมืองระนองเพื่อไปที่หมู่บ้านเขาทะลุหรือจากเขาทะลุมาเมืองระนองใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ วัน เมื่อมาถึงหมู่บ้านบางนอน (บางหมายถึงคลอง) มืดพอดี จำต้องพักค้างคืนรุ่งเช้าจึงออกเดินทางต่อ จึงเรียกว่า "บางนอน” ๓. การพัฒนาการของบ้าน การพัฒนาในยุคก่อนมีประชาชนในหมู่บ้านไม่กี่ครัวเรือนอยู่กันในลักษณะเป็นพี่น้องเสีย ส่วนใหญ่ พี่ ๆ น้องๆ อยู่กันอย่างมีความสุข การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้านเป็นทางเท้าจากบ้านนี้ เดินไปบ้านโน้น ต่อมาเมื่อสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีเงินผันมา ทำถนนเข้าหมู่บ้าน ต่อมาได้ขยายเส้นทางต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และได้พัฒนาสิ่งต่าง ๆ เช่นน้ำประปา ถนน ไฟฟ้า โทรศัพท์ ๔. บุคคลสำคัญ หลวงพ่อดวน ผู้ที่เริ่มก่อสร้างวัดบางนอน พร้อมด้วยคุณพ่อไป่ จุลเขตต์ คุณพ่อประจวบ กลิ่นฟุ้ง ซึ่งทั้งสองคนท่านได้เสียชีวิตแล้ว และยังมีนางมาลี จุลเขตต์ นายถวิล เนยเนียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนพร้อมทั้งประชาชนทั่วไปที่ได้ร่วมใจกันสร้างวัดบางนอนขึ้นสมัยนั้นส่วนปัจจุบันก็มีนายบุญจริง แก้วนาบอน นายมนัส จุลเขตต์ ๕. สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) , บ้านหลุมถ่าน ๖. สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ วัดบางนอน มีหลวงปู่ทวดอันศักดิ์สิทธิ์ มีพระนอนที่สวยที่สุดและใหญ่มากองค์หนึ่ง ในภาคใต้ มีน้ำตกปุญญบาล น้ำตกฝายดาดพ่อตาที่อยู่ใกล้วัดบางนอน ซึ่งเป็นที่พักผ่อนในฤดูแล้ง
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : "ชุมชนน่าอยู่ ประชาร่วมใจ ธรรมาภิบาลก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: "ชุมชนน่าอยู่ ประชาร่วมใจ ธรรมาภิบาลก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล" ../add_file/ "ชุมชนน่าอยู่ ประชาร่วมใจ ธรรมาภิบาลก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล"
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 836jUnYFri101437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ko6nnAJFri101527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FYOH2NQFri104711.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OUvuP9bFri104755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W4PoPmsFri104857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zBRLSPZFri105242.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MtqsUy9Fri105643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Al4Oql4Fri111149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aJbWKPSFri111243.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LoWScnrFri111326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zUlYf29Fri111443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : prlK1HSFri112011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : prMAu0gFri112124.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AapKc9TFri112451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jb7dZEBFri112815.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BBgFlCoFri113021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NH85pPgFri113127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TfL4SyJFri113231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BInYPPyFri113319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L2YGorMFri113347.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qO1JIkzFri113449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xE9WsvgFri113523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y4onXNVFri113605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HMR42NMFri113642.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ReYEEv6Fri113706.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WU74zOnFri113827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XxpyCyaFri113856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IeT3Xu3Fri114226.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jv5gKg5Fri114639.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MxkqxKlFri115156.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M9mK9hdFri115736.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U6ifZ52Fri115931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SJZPi1pFri120203.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3DvbuQ7Fri13501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DiODBRRFri13706.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VgGPumKFri14019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LpR85BcFri14613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8FVXHe8Fri14821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wmnuOpxFri15019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FFOPfpcFri15114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : boUnhu4Fri15225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yRGBGyoFri15414.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ba24f0uFri23643.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SIusLjgFri24517.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LXGXoNRFri24713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xZkgtPUFri24752.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zmHyFdBFri24908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0t8H2AKFri24948.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O8Po0p0Fri25148.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wqM8BgoFri25227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VP354ufFri25314.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qnFcV35Fri25529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5lHcbRVFri25625.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lpUEoJJFri25743.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LkGeS8QFri25822.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7xLUo5oFri25856.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RCjlUeIFri30034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : igrkC9QFri30157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DpxuNywFri30225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yguKSNOFri30301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XruEuDDFri30349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3pb05YWFri40747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R36z8mkFri40840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NGLzNyuFri40919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XfAG9RsFri41007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LTtdp2EFri41046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ncq4qSjFri41129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MJ980mxFri41247.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oFTilUjFri42454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2FdTPAKFri42619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T0eVhZBFri42738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0yvnkSkFri43027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KEUkWa4Fri43040.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rhzf5IdFri43128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C2KlY3mFri43214.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IutD3QDFri43259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yZ8tUpwFri43406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jM5jwpLFri43415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zzF5HsoFri43509.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G7cu1GjFri43550.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AQ7M9PhFri43629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QAHAemgFri43731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bKdartFFri43819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 92RpMLdFri43908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BNDXbTsFri44010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c6ODWCVFri44042.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nEqHPxNFri44146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XgSfhEkFri44232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MsITdVYFri44255.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vzKOupEFri44315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7mgRxY8Fri44356.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x6yzBPXFri44404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H2HnG8rFri44451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3APzlhJFri44529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LVQgLfIFri44615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7fLayzfFri44640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YpsM9HmFri44742.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zo65PzoFri44745.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Mk9fUnDFri44817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 370HA88Fri44907.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eRUSDiJFri45009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V073dAqFri45107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rF3z8f5Fri45159.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SwoWfnzFri45303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8266wxDFri45439.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1PSdnB2Fri45613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mAYjRveTue110142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NVmMD3SThu15001.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : NO4G63JTue20130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : waXJxNATue20513.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NtX1anrThu110146.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MPFQyvVThu12902.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HxYlox2Thu12823.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : c71hmmmThu13003.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7kafL5HThu13033.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mv7hGpQThu13255.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ux04bhUThu95351.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8TUQ5K6Thu95258.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IiawaL6Thu15110.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด ได้แก่ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทาง 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลลำทับอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ 1. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 9. เทศพาณิฃย์ 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 4. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 กำหนดไว้แล้วยังกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 - พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 - พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 - พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 - พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 - พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุป 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางนํ้า 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 12. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 13.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 16. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล กิจการที่อาจจัดทำในเขตเทศบาล 1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล 6. ให้มีการสาธารณูปการ 7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา 10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 12. เทศพาณิชย์ นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด ได้แก่ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทาง 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลลำทับอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ 1. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 9. เทศพาณิฃย์ 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 4. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 กำหนดไว้แล้วยังกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 - พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 - พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 - พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 - พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 - พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุป 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางนํ้า 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 12. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 13.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 16. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล กิจการที่อาจจัดทำในเขตเทศบาล 1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล 6. ให้มีการสาธารณูปการ 7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา 10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 12. เทศพาณิชย์ นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ../add_file/อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2546) และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด ได้แก่ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทาง 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ได้กำหนด อำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลลำทับอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่ 1. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 9. เทศพาณิฃย์ 3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 4. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนด นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2546 กำหนดไว้แล้วยังกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ อีกเป็นจำนวนมาก เช่น - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 - พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2495 - พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 - พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 - พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 - พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 - พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 - พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 - พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 อำนาจหน้าที่ของเทศบาลโดยสรุป 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางนํ้า 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา 10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 12. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า 13.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 16. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล กิจการที่อาจจัดทำในเขตเทศบาล 1. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 2. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 3. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 4. ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 5. ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล 6. ให้มีการสาธารณูปการ 7. จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข 8. จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 9. ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา 10. ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 12. เทศพาณิชย์ นอกจากนี้ เทศบาลยังมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 ดังนี้ 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 5. การสาธารณูปการ 6. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9. การจัดการศึกษา 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14. การส่งเสริมกีฬา 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25. การผังเมือง 26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28. การควบคุมอาคาร 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลบางนอน มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14)พ.ศ.2562และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 ดังนี้ 1.ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษำ ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา 51 เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา (9) เทศพาณิชย์ 2. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของ ตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กําหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลบางนอน มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14)พ.ศ.2562และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 ดังนี้ 1.ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษำ ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา 51 เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา (9) เทศพาณิชย์ 2. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของ ตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กําหนด ../add_file/เทศบาลตำบลบางนอน มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่14)พ.ศ.2562และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 ดังนี้ 1.ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ำ (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจรและส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง (6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษำ ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนรวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา 51 เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ (1) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน (5) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร (6) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (7) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (8) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา (9) เทศพาณิชย์ 2. ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ.2549 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นของ ตนเอง ดังนี้ (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ (5) การสาธารณูปการ (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (9) การจัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส (11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (13) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (14) การส่งเสริมกีฬา (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (22) การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (25) การผังเมือง (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (28) การควบคุมอาคาร (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ กําหนด
ชื่อไฟล์ : fnmNfjeFri23355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FS2VmbBFri23739.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gvx1f5zFri24205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QWfi0BfFri24346.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SjtbMqNMon101737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jalyqYqMon101836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2Fc4kEbMon11950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EnQ0B7nTue22956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8UinzwpWed105713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w5vYiopWed15609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sAOBXi1Wed15931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xvsQ9v9Thu20042.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nxzZtgQWed24941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sD5srUuThu95537.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 78Is0GFThu95550.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sSAt2jNThu110440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vKKI1qYMon20255.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pigXqUeWed31941.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TcMeBM9Wed32216.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xabse2AFri30215.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PGk3t6NTue33110.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : (๑) ด้านกายภาพ ที่ตั้ง เทศบาลตำบลบางนอน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๔ /๑ หมู่ที่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พิกัด ๔๗ P ๐๔๖๒๐๖๘ UTM ๑๑๐๔๒๔๕ มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอนตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ต่อมามีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบางนอนเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีดวงตราประจำตำบลเป็นรูปพระพุทธรูป ปางไสยาสน์ (พระนอน) เทศบาลตำบลบางนอน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระนองประมาณ ๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๓,๘๔๐ ไร่หรือ ๗๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร อาณาเขต เทศบาลตำบลบางนอน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง อำเภอละอุ่น ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลบางนอน บริเวณตอนกลางของตำบลมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบค่อนข้างน้อย ส่วนที่ลาดชันถึงภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล พื้นที่ราบริมถนนเพชรเกษมเป็นพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อนจึงเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ (ขุมเหมือง) โดยมีพื้นที่ภูเขา ประมาณ ๗๐ % พื้นที่ราบ ๓๐ % ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 1.2 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดเกินไป ส่วนใหญ่ฝนตกชุกประมาณ ๖ เดือนเนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี 1.3 เขตการปกครอง เทศบาลตำบลบางนอน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๔ หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ๑ บ้านบางนอนใน หมู่ที่ ๒ บ้านเขาพริกไทย หมู่ที่ ๓ บ้านบางนอนนอก หมู่ที่ ๔ บ้านหลุมถ่าน 1.4 ลักษณะของดิน สภาพดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร เพราะเป็นดินร่วน 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง การปกครอง แบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน 2.2 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งแบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน 1. เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านบางนอนใน 2. เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางนอนนอก (บางส่วน) 3. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านบางนอนนอก (บางส่วน) 4. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านเขาพริกไทย 5. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหลุมถ่าน 3. ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 14,187 คน แยกเป็นชาย 7,027 คน หญิง 7,160 คน 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางนอน มีผู้ดูแลเด็ก 3 คน เริ่มมีการเรียนการสอนครั้งแรกในปี การศึกษา 1/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ในช่วงแรกใช้อาคารเรียนบริเวณโรงเรียนบ้านบางนอน ต่อมาเมื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างเสร็จจึงย้ายมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเทศบาลตำบลบางนอน 2. โรงเรียนอนุบาลมี ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร 3. โรงเรียนประถมศึกษามี ๒ แห่ง ได้แก่ 3.1 โรงเรียนบ้านบางนอน 3.2 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์ 4. สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ มี 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระนอง 4.2 สาธารณสุข 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 2. การสุขาภิบาล มีจำนวนครัวเรือนที่มีส้วมใช้ราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐ 4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1. มีป้อมยามตำรวจ จำนวน ๒ แห่ง (ป้อมหน้าวิทยาลัยเทคนิคและป้อมนายัง) 2. มีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ จำนวน ๑ แห่ง 3. มีกองร้อย อส. จ.รน. ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง 5. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทองแยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง (เมาไม่ขับแยกซ้าย) หมู่ที่ 1 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 3 (บ่อนไก่แยกขวา) หมู่ที่ 1 4. โครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงโมทย์ หมู่ที่ 1 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ยิ้ม (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง (บ่อนไก่แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 1 (เมาไม่ขับแยกซ้าย) หมู่ที่1 11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเสวก (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่หัด (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภักดี 4 (ซอยโรตีบังกี) หมู่ที่ 2 14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนเอกศิลป์(แยกซ้ายตรงข้ามร้านสแตนเลส) หมู่ที่2 15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 4 หมู่ที่ 2 17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 19. โครงการปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม – เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 20. โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3/1 หมู่ที่ 2 21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้าย) หมู่ที่ 2 22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมืองทอง (แยกขวา) หมู่ที่ 2 23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโยธาพัฒนา 2 (แยกขวา) หมู่ที่ 2 24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหม่าบ้านเมืองระนอง 1 หมู่ที่ 2 25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้าย) หมู่ที่ 2 26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเมืองทอง (แยกขวา) หมู่ที่ 2 27. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยโยธาพัฒนา 2 (แยกขวา) หมู่ที่ 2 28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนน เขาพริกไทย หมู่ที่ 2 29. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมปรับปรุงทางเท้าและประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 30. โครงการปรับปรุงหลังคาป้อมยามตำรวจ บริเวณปากซอยขนส่ง หมู่ที่ 3 31. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมถนนเพชรเกษม-ถนนผาดาด หมู่ที่ 3 33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองรู หมู่ที่ 3 34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองรู (แยกบ้านตาวร) หมู่ที่ 3 35. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเชื่อมถนนเพชรเกษม- ผาดาด หมู่ที่ 3 36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหลังสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู หมู่ที่ 3 37. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเหมืองรู หมู่ที่ 3 38. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 39. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 5.2 การไฟฟ้า หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทั้งตำบล แต่บางพื้นที่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล และเพิ่งก่อสร้างใหม่ซึ่งทาง เทศบาล ได้ดำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า 5.3 การประปา ตำบลบางนอน จะใช้น้ำประปาบาดาลและประปาภูเขา (ฝายน้ำ) ส่วนในชุมชนและหมู่บ้าน ในเขตตัวเมืองก็จะใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ทำการขยายเขตมาอย่างต่อเนื่อง 1. แหล่งน้ำธรรมชาติ มีแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตเทศบาลตำบลบางนอน ดังนี้ คือ ฝายน้ำล้นดาดพ่อตา จำนวน 1 สาย ลำคลอง จำนวน 1 สาย 2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 1. สระน้ำ จำนวน 3 แห่ง 2. ฝาย จำนวน 3 แห่ง 3. บ่อน้ำตื้น จำนวน 1 แห่ง 4. บ่อน้ำบาดาล จำนวน 6 แห่ง 5. ถังน้ำหอสูง จำนวน 3 แห่ง 6. ระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง จำนวน 3 แห่ง 7. ระบบประปาภูเขา จำนวน 2 แห่ง 5.4 โทรศัพท์ ปัจจุบันพบว่าโทรศัพท์สาธารณะไม่มีให้บริการ ประชากรส่วนใหญ่ทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ และครุภัณฑ์ 1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 2 แห่ง 2. บริษัทเคอรี่เอ็กเพรส 1 แห่ง 3. บริษัทแฟล็ช 1 แห่ง 3. สถานีโทรคมนาคมทางโทรทัศน์ 4 ช่อง 4. สถานีโทรคมนาคมทางวิทยุ 2 แห่ง (สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย อ.ส.ม.ท. คลื่นวิทยุ 100.50 แมกกะเฮิร์ต และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.ระนอง) 6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ทำการเกษตร 12,965 ไร่ 6.2 การประมง ทำการประมงเป็นอาชีพเสริม จำนวน 50 ครัวเรือน 6.3 การปศุสัตว์ ทำการปศุสัตว์จำนวน 449 ครัวเรือน (เช่น สุกร,โค แพะ, ไก่ไข่, ไก่เนื้อ, ฯลฯ) 6.4 การบริการ 1. ธนาคาร จำนวน 1 แห่ง 2. โรงแรม จำนวน 6 แห่ง 3. รีสอร์ท จำนวน 19 แห่ง 4. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 4 แห่ง 5. โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 22 แห่ง 6. สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยขนาด 50 เมกกะวัตต์ จำนวน 1 สถานี 7. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง จำนวน 1 แห่ง 8.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง จำนวน 1 แห่ง 6.5 การท่องเที่ยว 1. วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) 2. สุสานเจ้าเมืองระนอง 6.6 อุตสาหกรรม 1. โรงน้ำแข็งวารีสมบูรณ์ จำกัด 12. บ.ระนองฮอนด้าร์ จำกัด 2. บจก.โกศลสถาปัตย์ 13. บจก.สยามวีพี ออโต้เซลล์ 3. บ.โกลเด้นซีฟู๊ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 14. บ.ภูมิชนกไอศรีม จำกัด 4. บ.กิจไพศาลคอนกรีต 15. บ.มิตรแท้-ชุมพรยานยนต์ จำกัด (มหาชน) 5. บจก.ธีรยศซีเมนต์ 16. โรงน้ำแข็งมานิตย์ระนอง 6. บ.สุขเรืองแก้วปลาป่น 2004 จำกัด 17. หจก.โรงผลิตพลาสติกมานิตย์ ระนอง 7. บ.สหประมงปลาป่นระนอง จำกัด 18. โรงงานน้ำแข็งแสนบริการ 8. บ.โรงน้ำแข็งไทยประดิษฐ์ 19. โรงงานน้ำดื่มระนอง 9. โรงงานผลิตลูกชิ้นหมู 20. โรงน้ำแข็ง ซอยทรายทอง 10. บ.อารีเอ็นระนองจำกัด 21. บริษัทคอนกรีตซีแพ็คระนอง 11. บ.ระนองออโตโมบิล จำกัด 22. บริษัทกิจไพศาลคอนกรีต ฯลฯ 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มทำกระเป๋าถัก 6.8 แรงงาน 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7.1 การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 5 และศาสนาคริตส์ ประมาณร้อยละ 5 7.2 ประเพณีและงานประจำปี - 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น การทำไม้กวาดดอกอ้อ ภาษาถิ่นที่ใช้ คือ ภาษาใต้ 7.4 สินค้าพื้นเมืองและขอที่ระลึก อาหารทะเลแปรรูป เช่น ปลาหมึกแห้ง , ปลาเค็ม, ปลากระเบน ,กุ้งแห้ง, ผักเหลียง , ผักหวาน 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี 8.2 ป่าไม้ ป่าไม้ที่สมบูรณ์ มีไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้กฐิน 8.3 ภูเขา ทิวเขาประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ มีลักษณะพื้นที่ราบค่อนข้างน้อย ส่วนที่ลาดชันถึงภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล พื้นที่ราบริมถนนเพชรเกษมเป็นพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อนจึงเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ (ขุมเหมือง) ร้อยละ 30 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน ประกอบการ ตามลำดับ มีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินผสมกรวด หรือไม่ ก็ดินทราย แหล่งน้ำต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำ ใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน โครงการปลูกต้นไม้ ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่น สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: (๑) ด้านกายภาพ ที่ตั้ง เทศบาลตำบลบางนอน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๔ /๑ หมู่ที่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พิกัด ๔๗ P ๐๔๖๒๐๖๘ UTM ๑๑๐๔๒๔๕ มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอนตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ต่อมามีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบางนอนเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีดวงตราประจำตำบลเป็นรูปพระพุทธรูป ปางไสยาสน์ (พระนอน) เทศบาลตำบลบางนอน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระนองประมาณ ๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๓,๘๔๐ ไร่หรือ ๗๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร อาณาเขต เทศบาลตำบลบางนอน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง อำเภอละอุ่น ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลบางนอน บริเวณตอนกลางของตำบลมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบค่อนข้างน้อย ส่วนที่ลาดชันถึงภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล พื้นที่ราบริมถนนเพชรเกษมเป็นพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อนจึงเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ (ขุมเหมือง) โดยมีพื้นที่ภูเขา ประมาณ ๗๐ % พื้นที่ราบ ๓๐ % ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 1.2 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดเกินไป ส่วนใหญ่ฝนตกชุกประมาณ ๖ เดือนเนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี 1.3 เขตการปกครอง เทศบาลตำบลบางนอน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๔ หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ๑ บ้านบางนอนใน หมู่ที่ ๒ บ้านเขาพริกไทย หมู่ที่ ๓ บ้านบางนอนนอก หมู่ที่ ๔ บ้านหลุมถ่าน 1.4 ลักษณะของดิน สภาพดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร เพราะเป็นดินร่วน 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง การปกครอง แบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน 2.2 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งแบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน 1. เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านบางนอนใน 2. เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางนอนนอก (บางส่วน) 3. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านบางนอนนอก (บางส่วน) 4. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านเขาพริกไทย 5. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหลุมถ่าน 3. ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 14,187 คน แยกเป็นชาย 7,027 คน หญิง 7,160 คน 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางนอน มีผู้ดูแลเด็ก 3 คน เริ่มมีการเรียนการสอนครั้งแรกในปี การศึกษา 1/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ในช่วงแรกใช้อาคารเรียนบริเวณโรงเรียนบ้านบางนอน ต่อมาเมื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างเสร็จจึงย้ายมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเทศบาลตำบลบางนอน 2. โรงเรียนอนุบาลมี ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร 3. โรงเรียนประถมศึกษามี ๒ แห่ง ได้แก่ 3.1 โรงเรียนบ้านบางนอน 3.2 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์ 4. สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ มี 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระนอง 4.2 สาธารณสุข 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 2. การสุขาภิบาล มีจำนวนครัวเรือนที่มีส้วมใช้ราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐ 4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1. มีป้อมยามตำรวจ จำนวน ๒ แห่ง (ป้อมหน้าวิทยาลัยเทคนิคและป้อมนายัง) 2. มีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ จำนวน ๑ แห่ง 3. มีกองร้อย อส. จ.รน. ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง 5. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทองแยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง (เมาไม่ขับแยกซ้าย) หมู่ที่ 1 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 3 (บ่อนไก่แยกขวา) หมู่ที่ 1 4. โครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงโมทย์ หมู่ที่ 1 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ยิ้ม (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง (บ่อนไก่แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 1 (เมาไม่ขับแยกซ้าย) หมู่ที่1 11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเสวก (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่หัด (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภักดี 4 (ซอยโรตีบังกี) หมู่ที่ 2 14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนเอกศิลป์(แยกซ้ายตรงข้ามร้านสแตนเลส) หมู่ที่2 15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 4 หมู่ที่ 2 17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 19. โครงการปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม – เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 20. โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3/1 หมู่ที่ 2 21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้าย) หมู่ที่ 2 22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมืองทอง (แยกขวา) หมู่ที่ 2 23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโยธาพัฒนา 2 (แยกขวา) หมู่ที่ 2 24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหม่าบ้านเมืองระนอง 1 หมู่ที่ 2 25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้าย) หมู่ที่ 2 26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเมืองทอง (แยกขวา) หมู่ที่ 2 27. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยโยธาพัฒนา 2 (แยกขวา) หมู่ที่ 2 28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนน เขาพริกไทย หมู่ที่ 2 29. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมปรับปรุงทางเท้าและประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 30. โครงการปรับปรุงหลังคาป้อมยามตำรวจ บริเวณปากซอยขนส่ง หมู่ที่ 3 31. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมถนนเพชรเกษม-ถนนผาดาด หมู่ที่ 3 33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองรู หมู่ที่ 3 34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองรู (แยกบ้านตาวร) หมู่ที่ 3 35. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเชื่อมถนนเพชรเกษม- ผาดาด หมู่ที่ 3 36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหลังสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู หมู่ที่ 3 37. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเหมืองรู หมู่ที่ 3 38. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 39. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 5.2 การไฟฟ้า หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทั้งตำบล แต่บางพื้นที่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล และเพิ่งก่อสร้างใหม่ซึ่งทาง เทศบาล ได้ดำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า 5.3 การประปา ตำบลบางนอน จะใช้น้ำประปาบาดาลและประปาภูเขา (ฝายน้ำ) ส่วนในชุมชนและหมู่บ้าน ในเขตตัวเมืองก็จะใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ทำการขยายเขตมาอย่างต่อเนื่อง 1. แหล่งน้ำธรรมชาติ มีแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตเทศบาลตำบลบางนอน ดังนี้ คือ ฝายน้ำล้นดาดพ่อตา จำนวน 1 สาย ลำคลอง จำนวน 1 สาย 2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 1. สระน้ำ จำนวน 3 แห่ง 2. ฝาย จำนวน 3 แห่ง 3. บ่อน้ำตื้น จำนวน 1 แห่ง 4. บ่อน้ำบาดาล จำนวน 6 แห่ง 5. ถังน้ำหอสูง จำนวน 3 แห่ง 6. ระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง จำนวน 3 แห่ง 7. ระบบประปาภูเขา จำนวน 2 แห่ง 5.4 โทรศัพท์ ปัจจุบันพบว่าโทรศัพท์สาธารณะไม่มีให้บริการ ประชากรส่วนใหญ่ทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ และครุภัณฑ์ 1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 2 แห่ง 2. บริษัทเคอรี่เอ็กเพรส 1 แห่ง 3. บริษัทแฟล็ช 1 แห่ง 3. สถานีโทรคมนาคมทางโทรทัศน์ 4 ช่อง 4. สถานีโทรคมนาคมทางวิทยุ 2 แห่ง (สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย อ.ส.ม.ท. คลื่นวิทยุ 100.50 แมกกะเฮิร์ต และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.ระนอง) 6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ทำการเกษตร 12,965 ไร่ 6.2 การประมง ทำการประมงเป็นอาชีพเสริม จำนวน 50 ครัวเรือน 6.3 การปศุสัตว์ ทำการปศุสัตว์จำนวน 449 ครัวเรือน (เช่น สุกร,โค แพะ, ไก่ไข่, ไก่เนื้อ, ฯลฯ) 6.4 การบริการ 1. ธนาคาร จำนวน 1 แห่ง 2. โรงแรม จำนวน 6 แห่ง 3. รีสอร์ท จำนวน 19 แห่ง 4. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 4 แห่ง 5. โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 22 แห่ง 6. สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยขนาด 50 เมกกะวัตต์ จำนวน 1 สถานี 7. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง จำนวน 1 แห่ง 8.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง จำนวน 1 แห่ง 6.5 การท่องเที่ยว 1. วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) 2. สุสานเจ้าเมืองระนอง 6.6 อุตสาหกรรม 1. โรงน้ำแข็งวารีสมบูรณ์ จำกัด 12. บ.ระนองฮอนด้าร์ จำกัด 2. บจก.โกศลสถาปัตย์ 13. บจก.สยามวีพี ออโต้เซลล์ 3. บ.โกลเด้นซีฟู๊ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 14. บ.ภูมิชนกไอศรีม จำกัด 4. บ.กิจไพศาลคอนกรีต 15. บ.มิตรแท้-ชุมพรยานยนต์ จำกัด (มหาชน) 5. บจก.ธีรยศซีเมนต์ 16. โรงน้ำแข็งมานิตย์ระนอง 6. บ.สุขเรืองแก้วปลาป่น 2004 จำกัด 17. หจก.โรงผลิตพลาสติกมานิตย์ ระนอง 7. บ.สหประมงปลาป่นระนอง จำกัด 18. โรงงานน้ำแข็งแสนบริการ 8. บ.โรงน้ำแข็งไทยประดิษฐ์ 19. โรงงานน้ำดื่มระนอง 9. โรงงานผลิตลูกชิ้นหมู 20. โรงน้ำแข็ง ซอยทรายทอง 10. บ.อารีเอ็นระนองจำกัด 21. บริษัทคอนกรีตซีแพ็คระนอง 11. บ.ระนองออโตโมบิล จำกัด 22. บริษัทกิจไพศาลคอนกรีต ฯลฯ 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มทำกระเป๋าถัก 6.8 แรงงาน 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7.1 การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 5 และศาสนาคริตส์ ประมาณร้อยละ 5 7.2 ประเพณีและงานประจำปี - 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น การทำไม้กวาดดอกอ้อ ภาษาถิ่นที่ใช้ คือ ภาษาใต้ 7.4 สินค้าพื้นเมืองและขอที่ระลึก อาหารทะเลแปรรูป เช่น ปลาหมึกแห้ง , ปลาเค็ม, ปลากระเบน ,กุ้งแห้ง, ผักเหลียง , ผักหวาน 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี 8.2 ป่าไม้ ป่าไม้ที่สมบูรณ์ มีไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้กฐิน 8.3 ภูเขา ทิวเขาประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ มีลักษณะพื้นที่ราบค่อนข้างน้อย ส่วนที่ลาดชันถึงภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล พื้นที่ราบริมถนนเพชรเกษมเป็นพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อนจึงเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ (ขุมเหมือง) ร้อยละ 30 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน ประกอบการ ตามลำดับ มีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินผสมกรวด หรือไม่ ก็ดินทราย แหล่งน้ำต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำ ใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน โครงการปลูกต้นไม้ ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่น สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ ../add_file/(๑) ด้านกายภาพ ที่ตั้ง เทศบาลตำบลบางนอน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๔ /๑ หมู่ที่ ๓ ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พิกัด ๔๗ P ๐๔๖๒๐๖๘ UTM ๑๑๐๔๒๔๕ มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางนอนตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ ต่อมามีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลบางนอนเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีดวงตราประจำตำบลเป็นรูปพระพุทธรูป ปางไสยาสน์ (พระนอน) เทศบาลตำบลบางนอน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระนองประมาณ ๔ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๓,๘๔๐ ไร่หรือ ๗๐.๑๔ ตารางกิโลเมตร อาณาเขต เทศบาลตำบลบางนอน มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง อำเภอละอุ่น ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง 1.1 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลบางนอน บริเวณตอนกลางของตำบลมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบค่อนข้างน้อย ส่วนที่ลาดชันถึงภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล พื้นที่ราบริมถนนเพชรเกษมเป็นพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อนจึงเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ (ขุมเหมือง) โดยมีพื้นที่ภูเขา ประมาณ ๗๐ % พื้นที่ราบ ๓๐ % ของจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 1.2 ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดเกินไป ส่วนใหญ่ฝนตกชุกประมาณ ๖ เดือนเนื่องจากได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปี 1.3 เขตการปกครอง เทศบาลตำบลบางนอน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๔ หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ๑ บ้านบางนอนใน หมู่ที่ ๒ บ้านเขาพริกไทย หมู่ที่ ๓ บ้านบางนอนนอก หมู่ที่ ๔ บ้านหลุมถ่าน 1.4 ลักษณะของดิน สภาพดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร เพราะเป็นดินร่วน 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 2.1 เขตการปกครอง การปกครอง แบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน 2.2 การเลือกตั้ง การเลือกตั้งแบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน 1. เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านบางนอนใน 2. เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางนอนนอก (บางส่วน) 3. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านบางนอนนอก (บางส่วน) 4. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านเขาพริกไทย 5. เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 4 บ้านหลุมถ่าน 3. ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 14,187 คน แยกเป็นชาย 7,027 คน หญิง 7,160 คน 4. สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางนอน มีผู้ดูแลเด็ก 3 คน เริ่มมีการเรียนการสอนครั้งแรกในปี การศึกษา 1/2556 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ในช่วงแรกใช้อาคารเรียนบริเวณโรงเรียนบ้านบางนอน ต่อมาเมื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสร้างเสร็จจึงย้ายมาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเทศบาลตำบลบางนอน 2. โรงเรียนอนุบาลมี ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร 3. โรงเรียนประถมศึกษามี ๒ แห่ง ได้แก่ 3.1 โรงเรียนบ้านบางนอน 3.2 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์ 4. สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ มี 1 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคระนอง 4.2 สาธารณสุข 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 2. การสุขาภิบาล มีจำนวนครัวเรือนที่มีส้วมใช้ราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐ 4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1. มีป้อมยามตำรวจ จำนวน ๒ แห่ง (ป้อมหน้าวิทยาลัยเทคนิคและป้อมนายัง) 2. มีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ จำนวน ๑ แห่ง 3. มีกองร้อย อส. จ.รน. ที่ ๑ จำนวน ๑ แห่ง 5. ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรายทองแยกขวา (ถังน้ำ) หมู่ที่ 1 ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง (เมาไม่ขับแยกซ้าย) หมู่ที่ 1 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 3 (บ่อนไก่แยกขวา) หมู่ที่ 1 4. โครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กปิดรางระบายน้ำ ซอยทรายทอง หมู่ที่ 1 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงโมทย์ หมู่ที่ 1 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ยิ้ม (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผาดาด (ยายนวย) หมู่ที่ 1 9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง (บ่อนไก่แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 10.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางนอนใน-นายัง 1 (เมาไม่ขับแยกซ้าย) หมู่ที่1 11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเสวก (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่หัด (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1 13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภักดี 4 (ซอยโรตีบังกี) หมู่ที่ 2 14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนเอกศิลป์(แยกซ้ายตรงข้ามร้านสแตนเลส) หมู่ที่2 15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุทธาวรรณ 1 แยกขวา หมู่ที่ 2 16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 4 หมู่ที่ 2 17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 เชื่อมซอยเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 2 18. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 19. โครงการปรับปรุงผิวถนน OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโยธาพัฒนา (แยกเพชรเกษม – เขาพริกไทย รน.ถ.2010) หมู่ที่ 2 20. โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3/1 หมู่ที่ 2 21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้าย) หมู่ที่ 2 22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเมืองทอง (แยกขวา) หมู่ที่ 2 23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโยธาพัฒนา 2 (แยกขวา) หมู่ที่ 2 24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหม่าบ้านเมืองระนอง 1 หมู่ที่ 2 25. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้าย) หมู่ที่ 2 26. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเมืองทอง (แยกขวา) หมู่ที่ 2 27. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยโยธาพัฒนา 2 (แยกขวา) หมู่ที่ 2 28. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณสามแยกถนน เขาพริกไทย หมู่ที่ 2 29. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมปรับปรุงทางเท้าและประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางนอน หมู่ที่ 3 30. โครงการปรับปรุงหลังคาป้อมยามตำรวจ บริเวณปากซอยขนส่ง หมู่ที่ 3 31. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรางทิพย์ 2 หมู่ที่ 3 32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อมถนนเพชรเกษม-ถนนผาดาด หมู่ที่ 3 33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองรู หมู่ที่ 3 34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหมืองรู (แยกบ้านตาวร) หมู่ที่ 3 35. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเชื่อมถนนเพชรเกษม- ผาดาด หมู่ที่ 3 36. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยหลังสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู หมู่ที่ 3 37. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางปิดตอนบนรางวี ซอยเหมืองรู หมู่ที่ 3 38. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 39. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง 5.2 การไฟฟ้า หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทั้งตำบล แต่บางพื้นที่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล และเพิ่งก่อสร้างใหม่ซึ่งทาง เทศบาล ได้ดำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า 5.3 การประปา ตำบลบางนอน จะใช้น้ำประปาบาดาลและประปาภูเขา (ฝายน้ำ) ส่วนในชุมชนและหมู่บ้าน ในเขตตัวเมืองก็จะใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ทำการขยายเขตมาอย่างต่อเนื่อง 1. แหล่งน้ำธรรมชาติ มีแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตเทศบาลตำบลบางนอน ดังนี้ คือ ฝายน้ำล้นดาดพ่อตา จำนวน 1 สาย ลำคลอง จำนวน 1 สาย 2. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 1. สระน้ำ จำนวน 3 แห่ง 2. ฝาย จำนวน 3 แห่ง 3. บ่อน้ำตื้น จำนวน 1 แห่ง 4. บ่อน้ำบาดาล จำนวน 6 แห่ง 5. ถังน้ำหอสูง จำนวน 3 แห่ง 6. ระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง จำนวน 3 แห่ง 7. ระบบประปาภูเขา จำนวน 2 แห่ง 5.4 โทรศัพท์ ปัจจุบันพบว่าโทรศัพท์สาธารณะไม่มีให้บริการ ประชากรส่วนใหญ่ทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ และครุภัณฑ์ 1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 2 แห่ง 2. บริษัทเคอรี่เอ็กเพรส 1 แห่ง 3. บริษัทแฟล็ช 1 แห่ง 3. สถานีโทรคมนาคมทางโทรทัศน์ 4 ช่อง 4. สถานีโทรคมนาคมทางวิทยุ 2 แห่ง (สถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย อ.ส.ม.ท. คลื่นวิทยุ 100.50 แมกกะเฮิร์ต และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.ระนอง) 6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ทำการเกษตร 12,965 ไร่ 6.2 การประมง ทำการประมงเป็นอาชีพเสริม จำนวน 50 ครัวเรือน 6.3 การปศุสัตว์ ทำการปศุสัตว์จำนวน 449 ครัวเรือน (เช่น สุกร,โค แพะ, ไก่ไข่, ไก่เนื้อ, ฯลฯ) 6.4 การบริการ 1. ธนาคาร จำนวน 1 แห่ง 2. โรงแรม จำนวน 6 แห่ง 3. รีสอร์ท จำนวน 19 แห่ง 4. ปั๊มน้ำมันและก๊าซ จำนวน 4 แห่ง 5. โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 22 แห่ง 6. สถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยขนาด 50 เมกกะวัตต์ จำนวน 1 สถานี 7. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง จำนวน 1 แห่ง 8.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง จำนวน 1 แห่ง 6.5 การท่องเที่ยว 1. วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) 2. สุสานเจ้าเมืองระนอง 6.6 อุตสาหกรรม 1. โรงน้ำแข็งวารีสมบูรณ์ จำกัด 12. บ.ระนองฮอนด้าร์ จำกัด 2. บจก.โกศลสถาปัตย์ 13. บจก.สยามวีพี ออโต้เซลล์ 3. บ.โกลเด้นซีฟู๊ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 14. บ.ภูมิชนกไอศรีม จำกัด 4. บ.กิจไพศาลคอนกรีต 15. บ.มิตรแท้-ชุมพรยานยนต์ จำกัด (มหาชน) 5. บจก.ธีรยศซีเมนต์ 16. โรงน้ำแข็งมานิตย์ระนอง 6. บ.สุขเรืองแก้วปลาป่น 2004 จำกัด 17. หจก.โรงผลิตพลาสติกมานิตย์ ระนอง 7. บ.สหประมงปลาป่นระนอง จำกัด 18. โรงงานน้ำแข็งแสนบริการ 8. บ.โรงน้ำแข็งไทยประดิษฐ์ 19. โรงงานน้ำดื่มระนอง 9. โรงงานผลิตลูกชิ้นหมู 20. โรงน้ำแข็ง ซอยทรายทอง 10. บ.อารีเอ็นระนองจำกัด 21. บริษัทคอนกรีตซีแพ็คระนอง 11. บ.ระนองออโตโมบิล จำกัด 22. บริษัทกิจไพศาลคอนกรีต ฯลฯ 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มทำกระเป๋าถัก 6.8 แรงงาน 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 7.1 การนับถือศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 5 และศาสนาคริตส์ ประมาณร้อยละ 5 7.2 ประเพณีและงานประจำปี - 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น การทำไม้กวาดดอกอ้อ ภาษาถิ่นที่ใช้ คือ ภาษาใต้ 7.4 สินค้าพื้นเมืองและขอที่ระลึก อาหารทะเลแปรรูป เช่น ปลาหมึกแห้ง , ปลาเค็ม, ปลากระเบน ,กุ้งแห้ง, ผักเหลียง , ผักหวาน 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี 8.2 ป่าไม้ ป่าไม้ที่สมบูรณ์ มีไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียน ไม้กฐิน 8.3 ภูเขา ทิวเขาประมาณร้อยละ 70 ของพื้นที่ มีลักษณะพื้นที่ราบค่อนข้างน้อย ส่วนที่ลาดชันถึงภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล พื้นที่ราบริมถนนเพชรเกษมเป็นพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อนจึงเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ (ขุมเหมือง) ร้อยละ 30 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน ประกอบการ ตามลำดับ มีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินผสมกรวด หรือไม่ ก็ดินทราย แหล่งน้ำต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำ ใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการคัดแยกขยะในชุมชน โครงการปลูกต้นไม้ ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่น สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน 1. นายบุญจริง แก้วนาบอน ดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 - วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2541 2. นายบุญยอด เขียวแดง ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2541 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 3. นายประพจน์ คชสิงห์ ดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2542 - วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 4. นายสมชาย ศิลาพันธ์ ดำรงตำแหน่ง วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 - วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 5. นายบุญจริง แก้วนาบอน ดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2542 - วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 6. นายมนัส จุลเขตต์ ดำรงตำแหน่ง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2546 - วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 7. นายบุญจริง แก้วนาบอน ดำรงตำแหน่ง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เทศบาลตำบลบางนอน 1. ดาบตำรวจประนอม รอดแคล้ว ดำรงตำแหน่ง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 2. นายชลา มีมะแม ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน 1. นายบุญจริง แก้วนาบอน ดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 - วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2541 2. นายบุญยอด เขียวแดง ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2541 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 3. นายประพจน์ คชสิงห์ ดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2542 - วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 4. นายสมชาย ศิลาพันธ์ ดำรงตำแหน่ง วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 - วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 5. นายบุญจริง แก้วนาบอน ดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2542 - วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 6. นายมนัส จุลเขตต์ ดำรงตำแหน่ง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2546 - วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 7. นายบุญจริง แก้วนาบอน ดำรงตำแหน่ง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เทศบาลตำบลบางนอน 1. ดาบตำรวจประนอม รอดแคล้ว ดำรงตำแหน่ง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 2. นายชลา มีมะแม ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลบางนอน 1. นายบุญจริง แก้วนาบอน ดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 - วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2541 2. นายบุญยอด เขียวแดง ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2541 - วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 3. นายประพจน์ คชสิงห์ ดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2542 - วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 4. นายสมชาย ศิลาพันธ์ ดำรงตำแหน่ง วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 - วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 5. นายบุญจริง แก้วนาบอน ดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2542 - วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 6. นายมนัส จุลเขตต์ ดำรงตำแหน่ง วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2546 - วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550 7. นายบุญจริง แก้วนาบอน ดำรงตำแหน่ง วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 - วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เทศบาลตำบลบางนอน 1. ดาบตำรวจประนอม รอดแคล้ว ดำรงตำแหน่ง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 2. นายชลา มีมะแม ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ : 8i4ibqpThu24318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5U7lolTThu32750.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน พร้อมด้วยคณะบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบางนอน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน พร้อมด้วยคณะบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบางนอน ../add_file/เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน พร้อมด้วยคณะบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนอน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลบางนอน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลบางนอน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : มาตรการ "10 รสขม" จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อป้องกันการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ มีดังนี้
1 ร. คือ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
2 ส. คือ ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร , ไม่ขับรถย้อนศร
3 ข. คือ มีใบขับขี่ , คาดเข็มขัดนิรภัย , ไม่แซงในที่คับขัน
4 ม. คือ ไม่ขับขี่ขณะเมาสุรา , สวมหมวกนิรภัย , ไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัย , ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ 1 ร. คือ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
2 ส. คือ ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร , ไม่ขับรถย้อนศร
3 ข. คือ มีใบขับขี่ , คาดเข็มขัดนิรภัย , ไม่แซงในที่คับขัน
4 ม. คือ ไม่ขับขี่ขณะเมาสุรา , สวมหมวกนิรภัย , ไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัย , ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์: มาตรการ "10 รสขม" จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อป้องกันการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ มีดังนี้
1 ร. คือ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
2 ส. คือ ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร , ไม่ขับรถย้อนศร
3 ข. คือ มีใบขับขี่ , คาดเข็มขัดนิรภัย , ไม่แซงในที่คับขัน
4 ม. คือ ไม่ขับขี่ขณะเมาสุรา , สวมหมวกนิรภัย , ไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัย , ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ../add_file/มาตรการ "10 รสขม" จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อป้องกันการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ มีดังนี้
1 ร. คือ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
2 ส. คือ ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร , ไม่ขับรถย้อนศร
3 ข. คือ มีใบขับขี่ , คาดเข็มขัดนิรภัย , ไม่แซงในที่คับขัน
4 ม. คือ ไม่ขับขี่ขณะเมาสุรา , สวมหมวกนิรภัย , ไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัย , ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : แบบฟอร์ม สมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบาลบางนอน และสอบถามว่ายังรับสมัครหรือไม่? หากรับ รับตั้งแต่กี่ขวบคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แบบฟอร์ม สมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบาลบางนอน และสอบถามว่ายังรับสมัครหรือไม่? หากรับ รับตั้งแต่กี่ขวบคะ ../add_file/แบบฟอร์ม สมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบาลบางนอน และสอบถามว่ายังรับสมัครหรือไม่? หากรับ รับตั้งแต่กี่ขวบคะ
ชื่อไฟล์ : Saauto สล็อตออนไลน์ สล็อตไม่ล็อกยูส เว็บตรง สมัครฟรี พร้อมรับเครดิตฟรีได้เลย มีเกมสล็อตมากมายให้เลือกเล่น โบนัสแตกง่าย เล่นแล้วสามารถทำเงินได้จริง ไม่โกง 100 % ฝาก ถอน ไว ใช้เวลาเพียงแค่ 1 นาที ก็สามารถถอนเงินได้แล้ว ถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เสียค่าธรรมเนียม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: Saauto สล็อตออนไลน์ สล็อตไม่ล็อกยูส เว็บตรง สมัครฟรี พร้อมรับเครดิตฟรีได้เลย มีเกมสล็อตมากมายให้เลือกเล่น โบนัสแตกง่าย เล่นแล้วสามารถทำเงินได้จริง ไม่โกง 100 % ฝาก ถอน ไว ใช้เวลาเพียงแค่ 1 นาที ก็สามารถถอนเงินได้แล้ว ถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เสียค่าธรรมเนียม ../add_file/Saauto สล็อตออนไลน์ สล็อตไม่ล็อกยูส เว็บตรง สมัครฟรี พร้อมรับเครดิตฟรีได้เลย มีเกมสล็อตมากมายให้เลือกเล่น โบนัสแตกง่าย เล่นแล้วสามารถทำเงินได้จริง ไม่โกง 100 % ฝาก ถอน ไว ใช้เวลาเพียงแค่ 1 นาที ก็สามารถถอนเงินได้แล้ว ถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : HeDpQOfMon34410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : qavzzrIMon34436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia ../add_file/i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี ../add_file/ i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย ../add_file/ i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 ../add_file/ i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลบางนอน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบางนอน สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า "อถล." ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบางนอน 4.มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม 6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ 7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ***กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล. อถล.มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 3. สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 5. ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ***ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ - สมัครด้วยตัวเองที่ เทศบาลตำบลบางนอน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 077-826809 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลบางนอน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบางนอน สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า "อถล." ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบางนอน 4.มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม 6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ 7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ***กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล. อถล.มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 3. สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 5. ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ***ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ - สมัครด้วยตัวเองที่ เทศบาลตำบลบางนอน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 077-826809 ../add_file/เทศบาลตำบลบางนอน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบางนอน สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า "อถล." ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบางนอน 4.มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม 6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ 7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ***กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล. อถล.มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 3. สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 5. ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ***ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ - สมัครด้วยตัวเองที่ เทศบาลตำบลบางนอน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 077-826809
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชาวบ้านหมู่2บางนอน ได้รับผลกระทบจากโรงงานปลาป่นสุขเรืองแก้ว เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เรียนหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาด้วยค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ชาวบ้านหมู่2บางนอน ได้รับผลกระทบจากโรงงานปลาป่นสุขเรืองแก้ว เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เรียนหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาด้วยค่ะ ../add_file/ชาวบ้านหมู่2บางนอน ได้รับผลกระทบจากโรงงานปลาป่นสุขเรืองแก้ว เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เรียนหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาด้วยค่ะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลบางนอน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบางนอน สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า "อถล." ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบางนอน 4.มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม 6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ 7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ***กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล. อถล.มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 3. สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 5. ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ***ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ - สมัครด้วยตัวเองที่ เทศบาลตำบลบางนอน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 077-826809 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลบางนอน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบางนอน สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า "อถล." ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบางนอน 4.มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม 6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ 7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ***กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล. อถล.มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 3. สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 5. ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ***ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ - สมัครด้วยตัวเองที่ เทศบาลตำบลบางนอน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 077-826809 ../add_file/เทศบาลตำบลบางนอน ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลบางนอน สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีความสนใจ มีความสมัครใจมีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ใช้ชื่อย่อว่า "อถล." ซึ่งบุคคลที่จะสมัครเป็น อถล. ได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ 3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบางนอน 4.มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม 6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ 7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ***กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือเป็นบุคคลที่มีสัญชาติอื่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล. อถล.มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 3. สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม 4. เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 5. ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล.เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ***ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ - สมัครด้วยตัวเองที่ เทศบาลตำบลบางนอน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 077-826809
ชื่อไฟล์ : ร่วมด้วยช่วยกัน ประหยัดพลังงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ร่วมด้วยช่วยกัน ประหยัดพลังงาน ../add_file/ร่วมด้วยช่วยกัน ประหยัดพลังงาน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้ายซอย 4) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้ายซอย 4) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบำรุงสถาน 3 (แยกซ้ายซอย 4) หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สุนัขจรจัดในตลาดระนองธานีมีจำนวนมาก และสร้างความวุ่นวายในตลาด เนื่องจากเป็นช่วงติดสัตว์ ทำให้สุนัขวิ่งไล่กัดกัน ส่งเสียงเห่าหอน ตลอดช่วงกลางวันและกลางคืน สร้างความรำคาญและความหวาดกลัวให้กับคนในตลาด หลายๆครั้งวิ่งไล่กัดกันกลางถนน ในขณะที่มีรถสัญจรไปมา ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการส่งเสียงดังตอนทะเลาะกันในช่วงยามวิกาลจนคนที่อาศัยไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ สะดุ้งตื่นตลอดทั้งคืนเพราะเสียงสุนัขทะเลาะกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สุนัขจรจัดในตลาดระนองธานีมีจำนวนมาก และสร้างความวุ่นวายในตลาด เนื่องจากเป็นช่วงติดสัตว์ ทำให้สุนัขวิ่งไล่กัดกัน ส่งเสียงเห่าหอน ตลอดช่วงกลางวันและกลางคืน สร้างความรำคาญและความหวาดกลัวให้กับคนในตลาด หลายๆครั้งวิ่งไล่กัดกันกลางถนน ในขณะที่มีรถสัญจรไปมา ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการส่งเสียงดังตอนทะเลาะกันในช่วงยามวิกาลจนคนที่อาศัยไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ สะดุ้งตื่นตลอดทั้งคืนเพราะเสียงสุนัขทะเลาะกัน ../add_file/สุนัขจรจัดในตลาดระนองธานีมีจำนวนมาก และสร้างความวุ่นวายในตลาด เนื่องจากเป็นช่วงติดสัตว์ ทำให้สุนัขวิ่งไล่กัดกัน ส่งเสียงเห่าหอน ตลอดช่วงกลางวันและกลางคืน สร้างความรำคาญและความหวาดกลัวให้กับคนในตลาด หลายๆครั้งวิ่งไล่กัดกันกลางถนน ในขณะที่มีรถสัญจรไปมา ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการส่งเสียงดังตอนทะเลาะกันในช่วงยามวิกาลจนคนที่อาศัยไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ สะดุ้งตื่นตลอดทั้งคืนเพราะเสียงสุนัขทะเลาะกัน
ชื่อไฟล์ : สุนัขจรจัดในตลาดระนองธานีมีจำนวนมาก และสร้างความวุ่นวายในตลาด เนื่องจากเป็นช่วงติดสัตว์ ทำให้สุนัขวิ่งไล่กัดกัน ส่งเสียงเห่าหอน ตลอดช่วงกลางวันและกลางคืน สร้างความรำคาญและความหวาดกลัวให้กับคนในตลาด หลายๆครั้งวิ่งไล่กัดกันกลางถนน ในขณะที่มีรถสัญจรไปมา ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการส่งเสียงดังตอนทะเลาะกันในช่วงยามวิกาลจนคนที่อาศัยไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ สะดุ้งตื่นตลอดทั้งคืนเพราะเสียงสุนัขทะเลาะกัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สุนัขจรจัดในตลาดระนองธานีมีจำนวนมาก และสร้างความวุ่นวายในตลาด เนื่องจากเป็นช่วงติดสัตว์ ทำให้สุนัขวิ่งไล่กัดกัน ส่งเสียงเห่าหอน ตลอดช่วงกลางวันและกลางคืน สร้างความรำคาญและความหวาดกลัวให้กับคนในตลาด หลายๆครั้งวิ่งไล่กัดกันกลางถนน ในขณะที่มีรถสัญจรไปมา ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการส่งเสียงดังตอนทะเลาะกันในช่วงยามวิกาลจนคนที่อาศัยไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ สะดุ้งตื่นตลอดทั้งคืนเพราะเสียงสุนัขทะเลาะกัน ../add_file/สุนัขจรจัดในตลาดระนองธานีมีจำนวนมาก และสร้างความวุ่นวายในตลาด เนื่องจากเป็นช่วงติดสัตว์ ทำให้สุนัขวิ่งไล่กัดกัน ส่งเสียงเห่าหอน ตลอดช่วงกลางวันและกลางคืน สร้างความรำคาญและความหวาดกลัวให้กับคนในตลาด หลายๆครั้งวิ่งไล่กัดกันกลางถนน ในขณะที่มีรถสัญจรไปมา ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการส่งเสียงดังตอนทะเลาะกันในช่วงยามวิกาลจนคนที่อาศัยไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ สะดุ้งตื่นตลอดทั้งคืนเพราะเสียงสุนัขทะเลาะกัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UUbX2T3Wed20042.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/