ชื่อเรื่อง : ซื้อวัดสุก่อสร้าง(สายฉีดชำระ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง