เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 โทร/โทรสาร : 077-826809ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 180
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง การขึ้นทะเบียนและกำหนดเวลาการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันประจำปี งบประมาณ 2565 ฉบับที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศจากเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
photo ประกาศจากเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง งดการจัดทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
photo ประกาศจากเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เก็บตก) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (ในวันเวลาราชการเท่านั้น) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
photo ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่อง แจ้งให้ดำเนินการต่อการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file เรื่อง การขึ้นทะเบียนรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านและการทำหมันประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน ด้วยเทศบาลตำบลบางนอน จะดำเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทงในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดวารีบรรพต ตำบลบางนอน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
photo ประกาศจากเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องการรับลงทะเบียนสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบางนอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
photo การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file การยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบางนอน เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file เรื่อง แผนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file แผนจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร