messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวิชา วัฒนาปรีชาเกียรติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศรายุทธ เสือดาว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายวินัย วรสิงห์
พนักงานขับรถยนต์
นายสำเนา อยู่คง
พนักงานขับรถยนต์
นายวัลลภ จิตรจะ
พนักงานขับรถยนต์
นายนพพร รัชกาล
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม เวศรินทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายปิยะ แย้มลังกา
คนงานประจำรถขยะ
นายบาหยัน หมื่นจิตร
คนงานประจำรถขยะ
นายอัครเดช ชัยสวัสดิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายทศพล ไพฑุรย์
คนงานประจำรถขยะ
นายอุดมศักดิ์ เกตุฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายเนติราช ไชยรัตน์
คนงานประจำรถขยะ
นายสมหมาย ผอมกลัด
คนงานประจำรถขยะ
นายวิชิต หัสทน
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญนำ บุญช่วย
คนงานทั่วไป
นายธีระพงษ์ ชัยภูมูล
คนงานทั่วไป
นางสาวพิมลวรรณ อยู่คง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ