เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบางนอน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [25 เมษายน 2565]
วันเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองระนอง กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เทศบาลระนอง [24 เมษายน 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ วารีบรรพต (วัดบางนอน) ต.บางนอน โดยมี นายชยันต์รัฐ รุ่งโรจน์วรารักษ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)... [31 มีนาคม 2565]
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 วันท้องถิ่นไทย นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เทศบาลตำบลบางนอน ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5... [18 มีนาคม 2565]
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน กล่าวต้อนรับ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางนอน ... [14 กุมภาพันธ์ 2565]
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาสำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ... [8 กุมภาพันธ์ 2565]
วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือสังคมตำบลบางนอน เพื่อเฝ้าระวังป้อง แก้ไขปัญหาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคมของคนทุกช่วงวัยทุกมิติ [7 กุมภาพันธ์ 2565]
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง ประชุมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 อปท. บริหารจัดการงานพลังงานที่ดี ปี 2564... [3 กุมภาพันธ์ 2565]
วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ ในการเล่นกีฬาเปตอง จัดโดย ชมรมผู้สูงอายุ รพ.สต.บางนอน. สนับสนุนงบประมาณ กองทุนผู้สูงอายุ [1 กุมภาพันธ์ 2565]
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2564 นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลบางนอน ร่วมทำความสะอาดศูนย์ CI ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคระนอง [17 มกราคม 2565]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 36 รายการ)