เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 โทร/โทรสาร : 077-826809ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 259
camera_alt ภาพกิจกรรม
นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลบางนอน แจกปฏิทิน ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หมู่ที่ 1-4 ตำบลบางนอน [5 มกราคม 2565]
วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา13:30น. นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง... [28 ธันวาคม 2564]
นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลบางนอน ทำบุญปีใหม่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนอน [28 ธันวาคม 2564]
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09:30 น. เทศบาลตำบลบางนอนประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนอน [24 ธันวาคม 2564]
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายชลา มีมะแม ร่วมเป็นเกียรติและรับมอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน ในวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 ณ โรงยิมเนเซียม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามกีฬาจังหวัดระนอง [24 ธันวาคม 2564]
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนในชุมชน(กิจกรรมเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ) ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนอน [14 ธันวาคม 2564]
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลบางนอนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช... [5 ธันวาคม 2564]
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลบางนอนประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนอน [22 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) ตำบลบางนอน ตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริม ประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า [19 พฤศจิกายน 2564]
กิจกรรม: เยาวชนไทย ปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนอน ขอบคุณสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบางนอน (20 ภาพ) [27 ตุลาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร