เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยตรวจสอบภายใน
folder กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบลบางนอน "การย้อมผ้าจากใบไม้" เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา... [7 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน , สมาชิกสภาเทศบาล , ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรตามหลักธรรมาธิบาลของเทศบาลเมืองหัวหิน... [27 มกราคม 2566]
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน , สมาชิกสภาเทศบาล , ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ของเทศบาลเมืองปากแพรก... [26 มกราคม 2566]
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน , สมาชิกสภาเทศบาล , ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี [25 มกราคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพประจำปี2565
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

folder ประกาศราคากลาง

share เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
บุคลากรภายใน
share ผู้บริหารองค์กร
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายภานุวัฒน์ ปาละมุล
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-094-3982
นายภานุวัฒน์ ปาละมุล
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-094-3982

สถิติ sitemap
วันนี้ 3223
เดือนนี้4,811
ทั้งหมด121,387


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
17/03/2566
17/03/2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 3
กค.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งรายชื่อโครงการฝีกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 26 - 29
[รายชื่อฯ]
สน.คท.
17/03/2566
17/03/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 33
[รายชื่อ รุ่นที่ 33]
สน.บถ.
14/03/2566
17/03/2566
ขอเชิญประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด
กศ.
17/03/2566
17/03/2566
แจ้งปฏิทินขยายระยะเวลาการบันทึกข้อมูลการจัดสรรเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มช่วงชั้นรอยต่อ) จากภาคเอกชน ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ