messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง


สถิติ sitemap
วันนี้ 63
เดือนนี้1,287
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)41,854
ทั้งหมด 214,256

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลบางนอนจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอนเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย...[7 มิถุนายน 2567]
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลบางนอนได้รับมอบหมายจากจังหวัดระนอง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยง ถวายภัตตาหารและน้ำปานะตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ 100 รูป ณ อาคารพุทธยันตี วัดสุวรรณคีรีวิหาร...[1 พฤษภาคม 2567]
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลบางนอนร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ...[22 เมษายน 2567]
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลบางนอนร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง[29 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีตฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

folder ประกาศราคากลาง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแผนประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

share เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
บุคลากรภายใน
share ผู้บริหารองค์กร
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายภานุวัฒน์ ปาละมุล
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-094-3982
นายภานุวัฒน์ ปาละมุล
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-094-3982
จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
image จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ