เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน เลขที่ 144/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000 โทร/โทรสาร : 077-826809ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 250
account_box คณะผู้บริหาร
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 081-893-0405
นายจิตติ เลิศศักดิ์วานิช
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 081-893-0405
นายบุญเลิศ อินทร์จันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 081-535-4178
นายบุญเลิศ อินทร์จันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 081-535-4178
นายธนวัฒน์ เหล่าสุทธิวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-172-5375
นายธนวัฒน์ เหล่าสุทธิวงศ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-172-5375
นางอรุณรัตน์ ใสสุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นางอรุณรัตน์ ใสสุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายชลา มีมะแม
นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน
โทร : 090-482-2298
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
นายณัฐพร ดวงแป้น
ปลัดเทศบาลตำบลบางนอน
โทร : 081-271-1001
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร