messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน ได้เป็นประธานในกิจกรรมการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่องค์กรที่โปร่งใส่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เป็นสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางนอน
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
ชื่อเรื่อง: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร วันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน ได้เป็นประธานในกิจกรรมการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่องค์กรที่โปร่งใส่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เป็นสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางนอน
ชื่อไฟล์: Zv4rsxRFri43225.jpg
วันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน ได้เป็นประธานในกิจกรรมการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่องค์กรที่โปร่งใส่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เป็นสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 40 คน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
ชื่อเรื่อง: วันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน ได้เป็นประธานในกิจกรรมการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่องค์กรที่โปร่งใส่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เป็นสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 40 คน
ชื่อไฟล์: Da16T9nFri32133.jpg
วันที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน และคณะผู้บริหาร ได้เป็นประธานในกิจกรรมการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่องค์กรที่โปร่งใส่
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เป็นคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 60 คน
poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
ชื่อเรื่อง: วันที่ 17 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน และคณะผู้บริหาร ได้เป็นประธานในกิจกรรมการอบรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่องค์กรที่โปร่งใส่
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม เป็นคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางนอน จำนวน 60 คน
ชื่อไฟล์: GZL6WpAThu91204.jpg
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1