messager
 
เทศบาลตำบลบางนอน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บางนอน
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
assistant_photo การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนอน
นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลบางนอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นที่ 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประเด็นที่ 2. การนำนโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชั่น ไปสู่การปฏิบัติ
ประเด็นที่ 3. การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประเด็นที่ 4. พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA ช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
ชื่อเรื่อง: กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนอน
นายชลา มีมะแม นายกเทศมนตรีตำบลบางนอน เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลบางนอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเด็นที่ 1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประเด็นที่ 2. การนำนโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชั่น ไปสู่การปฏิบัติ
ประเด็นที่ 3. การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประเด็นที่ 4. พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA ช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
ชื่อไฟล์: O6d3eqDThu105640.jpg
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
ชื่อเรื่อง: กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)
ชื่อไฟล์: VwO34HOMon34308.jpg
1 - 2 (ทั้งหมด 2 รายการ) 1